Nainstalujte si:

       

Význam slova stamp; stance; stand-by; standard


stamp = razítko, kolek, známka, štempl

stance = osmiveršový básnický útvar, oktáva

stand-by = být připraven; s. úvěr úvěr pro překonání přechodného deficitu v platební bilanci; pohotovostní, podpůrný, připravený úvěr

standard = měřítko, norma, kritérium, obecně uznávaný vzor

Next: standardizace, standardisace; standardní; standarta    sylabizmus, sylabismus