Nainstalujte si:

       

Význam slova spektroskopie; spektrum; spekulace; spekulativní


spektroskopie = obor fyziky zabývající se vznikem a vlastnostmi spekter

spektrum = 1. škála, paleta, stupnice; 2. rozděleni četnosti jevu v závislosti na měřitelném parametru

spekulace = přemýšlení, rozumová úvaha; promyšlené jednání sledující dosažení prospěchu, zisku

spekulativní = přemýšlivý, hloubavý; vypočítavý, riskantní

Next: spekulum; speleo-; speleologie; speleoterapie    supergravitace; superintendant, superintendent