Nainstalujte si:

       

Význam slova spektrochemie; spektrografie; spektrometrie


spektrochemie = část chemie zabývající se spektry látek

spektrografie = obor fyziky zabývající se vznikem, vlastnostmi, měřením a zaznamenáváním spekter

spektrometrie = obor fyziky zabývající se vznikem, vlastnostmi a měřením spekter látek

Next: spektroskopie; spektrum; spekulace; spekulativní    superfosfát; supergalaxie; supergigant