Nainstalujte si:

       

Význam slova spektiv; spektografie; spektrální; spektro-


spektiv = binokulární (dvouoký) dalekohled, na rozdíl do triedru nemá prizmatické hranoly, je výsuvný

spektografie = Registrace spekter

spektrální = související se spektrem; slovo, jehož připojení ke světelné veličině označuje, že se jedná o monofrekvenční záření a veličina je funkcí frekvence

spektro- = první část složených slov mající význam spektrum, obraz

Next: spektrochemie; spektrografie; spektrometrie    superarbitrace; superego; superety; superficiální