Nainstalujte si:

       

Význam slova spedice; speditérství; speech; speedball; speedway


spedice = zasílatelství, zajištění přepravy

speditérství = činnost spočívající v obstarávání přepravy zásilek vlastním jménem na cizí účet, zasílatelství

speech = řeč, projev

speedball = americká míčová hra vytvořená zkombinováním košíkové, kopané a amerického fotbalu

speedway = 1. na americkém kontinentě silniční spoj dálničního typu; 2. závodní (plochá) dráha; rychlostní závody na ní

Next: spektakulární; spektakulózní; spektákl, špektákl    suna, sunna; sund; sunita, sunnita; suosan