Nainstalujte si:

       

Význam slova specialita; speciální; species; specifický


specialita = zvláštnost

speciální = zvláštní, jednotlivý, jedinečný, nikoli obecný

species = druh, odrůda

specifický = typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučný

Next: specifikace; specifikum; specimen; spectabilis    sultán; suma; sumarizace, sumarisace; sumativní