Nainstalujte si:

       

Význam slova soterologie; soul; sound; soundback; soundtrack


soterologie = křesanská nauka o spáse

soul = duše; procítěný hudební i pěvecký projev, styl černošské severoamerické hudby hudby

sound = zvuk, zvukový

soundback = doprovod, rytmická nebo doprovodná složka sóla, skladby; instrumentální doprovod vokálu

soundtrack = zvukový záznam, zvuková stopa; gramofonová deska s originálním zvukovým záznamem filmu

Next: sour; source; souvra; sovchoz; sovět; sója    sugesce; sugestibilita; sugestivní; sugestopedie