Nainstalujte si:

       

Význam slova sopouch; soprán; sorabistika; sorbit; sordina


sopouch = 1. geol. sopečný komín-výstupní dráha magmatu, 2. stav. krátký kouřový kanál mezi topeništěm a komínem

soprán = vysoký ženský hlas; vrchní hlas ve čtyřhlasu

sorabistika = obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Lužických Srbů

sorbit = monosacharid, umělé sladidlo

sordina = dusítko

Next: sordo; sorgo; sororát; sororigenie; sorpce; sorry    sudoku; suficience; suficit; sufita; sufix