Nainstalujte si:

       

Význam slova sonáta; sonda; sondáž; sondování; sonet; song


sonáta = vícevětá instrumentální skladba pro jeden nebo více nástrojů

sonda = přístroj nebo zařízení k prozkoumání nebo měření něčeho obtížné přístupného; zkušební jáma, vrt

sondáž = průzkum pomocí sond

sondování = zkoumání sondou; opatrné, nenápadné pátrání, nepřímé zjišťování, ohledávání

sonet = lyrická báseň o čtrnácti verších, znělka

song = píseň

Next: sonografie; sonora; sonorita; sonorní; sopor    subsumpce; subtilní; subtropy; subvence