Nainstalujte si:

       

Význam slova somatotropin; somatotyp; somár; sombrero


somatotropin = růstový hormon

somatotyp = souhrn tvarových a funkčních tělesných znaků člověka

somár = osel

sombrero = klobouk se širokou střechou (zejm. v Latinské Americe)

Next: someliér, sommelier    subsidence; subsidiarita; subsidiární; subsistence