Nainstalujte si:

       

Význam slova somato-; somatologie; somatopedie; somatoskopie


somato- = první část složených slov mající význam tělo, tělesný

somatologie = tělověda, nauka o těle

somatopedie = podobor speciální pedagogiky, jejímž předmětem jsou osoby s tělesným postižením

somatoskopie = tělesná prohlídka

Next: somatotropin; somatotyp; somár; sombrero    subregion; subreta; subrogace; subsatelit