Nainstalujte si:

       

Význam slova solventnost; soma; soman; somatický; somatizace


solventnost = solvence

soma = soubor orgánů a orgánových soustav člověka, lidské tělo

soman = bojová chemická látka, nervoparalytická kapalina

somatický = vztahující se k tělu, tělesný

somatizace = přenesení, odvedení psychického napětí do tělesné oblasti

Next: somato-; somatologie; somatopedie; somatoskopie    submisivní, submisívní; subordinace; subpolární