Nainstalujte si:

       

Význam slova solidussolid; soliflukce; solilokvium


solidussolid = zlatá římská mince; pevné skupenství; křivka v rovnovážném diagramu udávající konec krystalizace nebo tuhnutí slitiny

soliflukce = půdotok, pomalý pohyb půdy po zmrzlém podloží

solilokvium = samomluva, monolog

Next: solipsizmus, solipsismus; solitární; solitér    subbuteo; subdominanta; subdukce; subfertilita