Nainstalujte si:

       

Význam slova solidarita; solidární; solideo; solidní; solidnost


solidarita = soudržnost, pospolitost; vzájemná podpora, svornost

solidární = ve shodě, svorná, vzájemně se podporující

solideo = kulatá čepička vyšších katolických hodnostářů

solidní = spolehlivý, řádný, slušný; trvanlivý, důkladný

solidnost = spolehlivost, slušnost

Next: solidussolid; soliflukce; solilokvium    sub utraque specie; sub voce; sub-; subalternace