Nainstalujte si:

       

Význam slova sociologizmus, sociologismus; sociometrie; sodalit


sociologizmus, sociologismus = tendence vykládat všechny jevy pouze přímým působením vlivů sociálních

sociometrie = metody a techniky zkoumání lidských vztahů ve skupinách

sodalit = bílý až šedý horninotvorný nerost, hlinitokřemičitan sodný a chlorid sodný

Next: sodar; sodoku; sodomie; sofa; sofista; sofistika    strukturalizmus, strukturalismus-; strukturní