Nainstalujte si:

       

Význam slova sociodrama; sociografický; sociografie


sociodrama = terapeutická a tréninková metoda využívající splňování (hraní) různých rolí

sociografický = společnost popisující

sociografie = popisná součást sociologie

Next: sociohistorie; sociolekt; sociologie    stroboskopie; strofa; strofika; strojvedoucí; strok