Nainstalujte si:

       

Význam slova smiling; smilnost; smog; smoke; smokink, smoking


smiling = usměvavý, radostný; keep s. vždy s úsměvem

smilnost = nevěra

smog = různé druhy znečištění ovzduší snižující dohlednost

smoke = kouř, dým; kouřit

smokink, smoking = pánský společenský oblek s lesklými klopami

Next: smyk; snack; snack-bar; snajpr, snajper, sniper    stratokumulus, stratocumulus