Nainstalujte si:

       

Význam slova slowfox; slum; slump; smaragd; smeč; směnka


slowfox = pomalý foxtrot

slum = chudinská čtvr, brloh

slump = náhlý pronikavý pokles cen nebo kurzů na burze

smaragd = šesterečný nerost, odrůda berylu, sytě zelený, drahokam

smeč = při síových hrách útočný úder do míče

směnka = krátkodobý cenný papír, který obsahuje písemný závazek zaplatit výstavce určitou částku

Next: smiling; smilnost; smog; smoke; smokink, smoking    strategie; stratifikace; stratigrafie; strato-