Nainstalujte si:

       

Význam slova skordatura; skóre; skrambler; skreč


skordatura = jiné ladění strun, než bývá obvyklé

skóre = okamžitý stav nebo výsledek zápasu

skrambler = měnič sledů bitů vysílaných modemem do datového spoje

skreč = zrušení výsledku sportovního utkání pro porušení pravidel; vzdání se bez boje, např. z důvodu zranění

Next: skrejpr, scraper; skript; skripta; skriptorium    stereofotogrammetrie; stereoizomerie; stereometrie