Nainstalujte si:

       

Význam slova sklereida; sklerenchym; skleritida; sklero-


sklereida = buňka rostlin vyznačující se ztlustlými stěnami, kamenná buňka

sklerenchym = buněčné pletivo tvořené silnostěnnými buňkami

skleritida = zánět bělimy

sklero- = první část složených slov mající význam tvrdý, tvrdost, suchý, suchost

Next: sklerotický; sklerotik; sklerotinóza, sklerotinosa    stenodaktylografie; stenografie; stenokardie