Nainstalujte si:

       

Význam slova skepticizmus, skepticismus; skeptik; sket, scat


skepticizmus, skepticismus = pochybování, nedůvěřivost; názor zpochybňující možnost pravdivého poznání

skeptik = nedůvěřivý, pochybovačný člověk; stoupenec skepticizmu

sket, scat = způsob džezového zpěvu

Next: sketa; sketovat; skialpinizmus, skialpinismus    stearin, stearín; steatit; steatopygie