Nainstalujte si:

       

Význam slova skandovaný; skandovat; skanzen, skansen


skandovaný = rytmický, rytmicky členěný (potlesk, pokřik)

skandovat = rytmicky mluvit, pronášet

skanzen, skansen = muzeum lidových staveb umístěné v přírodě

Next: skarabeus, skarab; skare; skarifikace; skarlatina    staniol; stanné právo; stante pede, štandopede