Nainstalujte si:

       

Význam slova simulovat; simultánní; sinantropní; sine anno


simulovat = napodobovat, modelovat; předstírat

simultánní = zároveň probíhající, současný; společný; nedělitelný

sinantropní = přizpůsobený životu v podmínkách pozměněných člověkem

sine anno = bez roku (lit. citace)

Next: sine dato; sine loco; sinekura; sinfonia; singl    sprej, spray; sprinkler; sprint; sprinter; Sprite