Nainstalujte si:

       

Význam slova simplifikace; simulace; simulant; simulátor


simplifikace = zjednodušení

simulace = 1. napodobování dějů a procesů; 2. předstírání choroby; jednání na oko, přetvářka, simulování

simulant = ten, kdo něco předstírá, např. chorobu

simulátor = zařízení, obv. samočinný počítač, napodobující chování reálné, obv. složitější, větší nebo dražší fyzikální soustavy, stroje a p.

Next: simulovat; simultánní; sinantropní; sine anno    sporo-; sporofyl; sporožiro; spot; spreadsheet