Nainstalujte si:

       

Význam slova silicium; silikát; siliko-; silikon


silicium = křemík

silikát = křemičitan

siliko- = první část složených slov mající význam silicium, křemík, siliciový, křemíkový, křemičitý

silikon = plast, syntetická makromolekulární organokřemičitá sloučenina

Next: silikóza, silikosa; silo; silobus; silon; silueta    spirometrie; spitfire; spíkr, speaker; splanchno-