Nainstalujte si:

       

Význam slova signorie; signorina; signovat; signum; sikh; silan


signorie = vláda republikánských obcí v Itálii

signorina = slečna, dívka

signovat = opatřovat signaturou, parafou, šifrou, značkou, podpisem

signum = znak, odznak, označení, znamení

sikh = příslušník indické náboženské sekty

silan = křemíkovodík

Next: siláž; silentblok; silentium; silesiakum; silice    spirituální; spirituálno; spirituoso