Nainstalujte si:

       

Význam slova signalizovat, signalisovat; signatář; signatura


signalizovat, signalisovat = vyznačovat, označovat, vytyčit, naznačovat

signatář = ten, kdo podepsal smlouvu, dohodu, veřejné prohlášení

signatura = označení, značka; podpis

Next: signál; signet; signifiant; signifié; signifikace    spinel; spinet; spinning; spino-; spiranta; spirála