Nainstalujte si:

       

Význam slova sforzando; sforzato; sfragistika; sfumato; sfygmo-


sforzando = zesíleně, důrazně, sforzato

sforzato = zesíleně, důrazně, sforzando

sfragistika = nauka o pečetích

sfumato = šerosvitná malba

sfygmo- = první část složených slov mající význam tep, pulz

Next: sfygmomanometr; sfygmometr; sgrafito; shalako    specifikace; specifikum; specimen; spectabilis