Nainstalujte si:

       

Význam slova sférický; sféroid; sfinga, sfinx; sfinkter


sférický = kulový; týkající. se nadzemských prostorů

sféroid = rotační těleso nepravidelného tvaru mírně se lišícího od elipsoidu

sfinga, sfinx = socha ležícího lva s lidskou hlavou

sfinkter = svěrač (sval)

Next: sforzando; sforzato; sfragistika; sfumato; sfygmo-    specialita; speciální; species; specifický