Nainstalujte si:

       

Význam slova sentimentalizmus, sentimentalismus-; sentinel


sentimentalizmus, sentimentalismus- = 1. přílišná citlivost, přecitlivělost, sentimentálnost; 2. umělecký směr v literatuře přelom u 18. a 19. století

sentinel = nákladní automobil poháněný parním strojem

Next: senzace, sensace; senzál; senzibil, sensibil    sodar; sodoku; sodomie; sofa; sofista; sofistika