Nainstalujte si:

       

Význam slova senologie; sensu; sensu lato; sensu stricto


senologie = Senologie je lékařský interdisciplinární obor, zabývající se chorobami prsu, zvláště se zaměřením na problematiku karcinomu mléčné žlázy.

sensu = ve smyslu (lit.)

sensu lato = v širším slova smyslu (lit.)

sensu stricto = v užším slova smyslu (lit.)

Next: sentence; sentiment; sentimentalita    sociohistorie; sociolekt; sociologie