Nainstalujte si:

       

Význam slova senilita; senilní; senior; seniorát; senium


senilita = stařeckost, stárnutí, senilnost

senilní = sešlý věkem, stařecký, vetchý

senior = starší ze dvou lidí stejného jména; příslušník starší věkové kategorie; člen sboru požívající zvláštní úcty

seniorát = stařešinské právo, ustanovuje nejstaršího příslušníka vládnoucí dynastie nástupníkem na trůně, v zemích českých jej zavedl Břetislav I. roku 1054

senium = fyziologické stárnutí

Next: senologie; sensu; sensu lato; sensu stricto    sociodrama; sociografický; sociografie