Nainstalujte si:

       

Význam slova semtex; sena; Senatus Populusque Romanus; senát


semtex = obchodní název plastické výbušniny ze Semtína

sena = sušené listy nebo lusky kasie používané jako projímadlo, senes

Senatus Populusque Romanus = senát a lid římský, antický název římského státu, zkratka S.P.Q.R.

senát = sbor urozených občanů, soudců, nejvyšších univerzitních představitelů; jedna z komor parlamentu

Next: senátor; sendvič, sandwich; senes; senescence    socializmus, socialismus; sociální