Nainstalujte si:

       

Význam slova semitofília; semitologie; semitský; semivokál


semitofília = náklonnosť k Židom

semitologie = obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů

semitský = 1. vztahující se k národům specifické jazykové skupiny v Přední Asii; 2. židovský

semivokál = hláska foneticky blízká samohlásce, ale vyskytující se na okraji slabiky, polosamohláska

Next: semtex; sena; Senatus Populusque Romanus; senát    socdem; sociabilita; socializace, socialisace