Nainstalujte si:

       

Význam slova semifinále; semihumidní; seminář; semióza, semiosa


semifinále = polofinále

semihumidní = polovlhký

seminář = kurs, školení, cvičení; internátní církevní ústav

semióza, semiosa = znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku

Next: semipermeabilni; semiš; semitizmus, semitismus    snakeboard; sniff; snob; snobizmus, snobismus