Nainstalujte si:

       

Význam slova sémantika; sémantizace, sémantisace


sémantika = nauka o významu jazykových jednotek

sémantizace, sémantisace = nabývání lexikálního významu

Next: sémaziologie, sémasiologie; sémiologie; sémiotika    sparkling; spartakiáda; spastický