Nainstalujte si:

       

Význam slova sekvestr; sekvestrace; sekvestrant; sekvestura


sekvestr = 1. vnucená úřední správa majetku, sekvestura; 2. lék. odumřelá část tkáně

sekvestrace = ustanovení nucené správy

sekvestrant = odlučovač, oddělovač (chem.) (z lat. sequestro - odmítám, odlučuji...)

sekvestura = vnucená úřední správa majetku, sekvestr

Next: sekvoje; seladon; selanka; seldžuk; selekce    slovakistika, slovacistika