Nainstalujte si:

       

Význam slova seizmo-, seismo-; seizmologie, seismologie


seizmo-, seismo- = první část složených slov mající význam otřes, zemětřesný

seizmologie, seismologie = část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika

Next: seizmonastie, seismonastie; sejf, safe; sejm; sejp    skupština; skurilní; skútr; skvadra