Nainstalujte si:

       

Význam slova sciofobní; scirocco; scramjet; screen; screening


sciofobní = vyskytující se, žijící na silně osvětlených místech, heliofilní

scirocco = vlhký, teplý vítr vanoucí nad Itálii ze Sahary

scramjet = náporový motor (ramjet) s nadzvukovým spalováním

screen = obrazovka počítače

screening = metoda vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů

Next: screensport; screever; scrub; scrubování; sčot    skin; skinefekt; skinhead; skip; skipink, skipping