Nainstalujte si:

       

Význam slova schizogonie; schizoidní; schizont; schizotymní


schizogonie = nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných

schizoidní = s tendencí k vnitřní rozpornosti, rozpolcenosti, rozštěpení

schizont = dceřiný jedinec vzniklý schizogonii

schizotymní = introvertní, uzavřený, citlivý, rozporuplný člověk

Next: scholastik; scholastika; science-fiction    skeletový; skener, scanner; skenovat, scan; skepse