Nainstalujte si:

       

Význam slova schematizmus, schematismus; scherzo; schéma


schematizmus, schematismus = 1. neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace; 2. seznam osob činných v určité oboru, soupis

scherzo = hudební skladba rozmarného rázu

schéma = jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova

Next: schilling; schizma, schisma; schizo-; schizofrenie    skateboarding; skating; skato-; skatofág; skaut