Nainstalujte si:

       

Význam slova scenerie, scenérie; scéna; scénář; scénograf


scenerie, scenérie = vypravení jevištní scény; vzhled krajiny, pozadí

scéna = divadlo; jeviště; jevištní výstup; bouřlivý výstup

scénář = textová předloha pro vznik divadelního, filmového, rozhlasového nebo televizního díla; předem připravený postup

scénograf = jevištní výtvarník

Next: scénogratie; schematický    skandovaný; skandovat; skanzen, skansen