Nainstalujte si:

       

Význam slova sardonický; sardonyx; sargas; sarin; sarkastický


sardonický = zatrpklý; křečovitý

sardonyx = odrůda achátu užívaná v glyptice

sargas = hnědě zbarvená, bohatě větvená chaluha

sarin = bojová nervově paralytická chemická látka

sarkastický = uštěpačný, jízlivý

Next: sarkazmus, sarkasmus; sarko-; sarkofág; sarkom    simulovat; simultánní; sinantropní; sine anno