Nainstalujte si:

       

Význam slova sapro-; saprobie; saprobiologie; saprobiont


sapro- = první část složených slov mající význam rozkládající se, hnilobný, hnijící, shnilý

saprobie = soustava třídění vod v přírodě podle osídlení živými organizmy v závislosti na kvalitě vody a stupni znečištění

saprobiologie = obor zabývající se životem organizmů ve znečištěných. vodách

saprobiont = organizmus žijící ve znečištěné vodě

Next: saprobita; saprofág; saprofilie; saprofyt    silur; sima; simax; simerink, simering; simonie