Nainstalujte si:

       

Význam slova sakramentum; sakrální; sakrárium; sakrolumbální


sakramentum = svátost

sakrální = 1. bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový; 2. bederní, oblast křížové kosti

sakrárium = jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody použité při náboženském obřadu

sakrolumbální = týkající se krajiny bederní a křížové

Next: sakrosanktita; sakrovertebrální; sakura    sforzando; sforzato; sfragistika; sfumato; sfygmo-