Nainstalujte si:

       

Význam slova šachta; šafář; šajba; šalina


šachta = vhloubený výkop, jehož největším rozměrem je hloubka; svislá někdy i šikmá chodba sloužící k dopravě vytěžené nerostné suroviny, hlušiny, pomocných materiálů (dle RNDr.I.Smolenové)

šafář = správce organizující práci čeledi (na hospodářských dvorech patřících feudálnímu panství)

šajba = řemenice; slangově velká rána nebo vysoká hodnost

Next: šalmaj; šaltovat; šalupa; šama; šaman; šambrána    telur, tellur; telurický; tematika, thematika