Nainstalujte si:

       

Význam slova rurální; rusifikace; rusistika; rusizmus, rusismus


rurální = venkovský

rusifikace = porušťování

rusistika = obor zabývající se jazykem, historií a kulturou rusky se vyjadřujících národů

rusizmus, rusismus = jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z ruštiny nebo podle ruštiny v něm vytvořený

Next: rusofil; rusofob; rustika; rustikální; rutil    setbol, setball; setr; settecento; setup