Nainstalujte si:

       

Význam slova rudimentální, rudimentární; rudl, růdl; ruina


rudimentální, rudimentární = nevyvinutý, zakrnělý, zárodečný vývojový pozůstatek; základní, elementární

rudl, růdl = dvoukolový ruční vozík na přepravu zboží a materiálu

ruina = zřícenina; (o člověku) velmi zchátralý, sešlý, troska

Next: ruksak; ruláda, roláda; ruleta; rumba; rumen    serpentinit; server; servilní; servis; servita