Nainstalujte si:

       

Význam slova riskantní; riskovat; rispet; risposta; ritardando


riskantní = nebezpečný, odvážný; spekulační

riskovat = odvážit se nebezpečí, nejistoty; spekulovat

rispet = básně o osmi verších s rýmovým rastrem abab cc dd

risposta = druhý hlas v kánonu nebo fuze, který odpovídá prvnímu hlasu nebo jej napodobuje

ritardando = postupně volněji, zpomaleně

Next: ritornel; rittberger, rittbergr; rituál; ritus    semeiografie; semestr; semi-; semiaridní