Nainstalujte si:

       

Význam slova rigidní; rigol; rigolování; rigor mortis; rigoroso


rigidní = ztuhlý, nehybný, nepoddajný, nesmlouvavý; stabilní

rigol = strouha, příkop k odvádění vody; prohlubeň na špatné cestě

rigolování = speciální orba

rigor mortis = posmrtná ztuhlost

rigoroso = přísně, přesně v taktu

Next: rigorózní, rigorosní; rigoróznost, rigorosnost    sekvestr; sekvestrace; sekvestrant; sekvestura